SPRZEDAWCA:

VILOCO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS 0000629038,

NIP 9591974909, Regon 364979281.

ADRES DO KORESPONDENCJI:

JUBILER LENARTOWICZ
Ul. WIŚNIOWA 3
25-552 KIELCE

email: sklep@jubilerkielce.pl

RACHUNEK BANKOWY

mBank S.A – . 61 1140 2004 0000 3902 7633 5140

ZAMÓWIENIA, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
 1. Biżuteria w sklepie Jubiler Lenartowicz oferowana jest w pojedynczych egzemplarzach lub limitowanych seriach, w dostawie natychmiastowej.
 2. Sprzedający umożliwia realizację zamówień indywidualnych, w których warunki handlowe m.in. rozmiar, cena, czas dostawy ustalane są z Kupującym odrębnie drogą elektroniczną.
 3. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji wyłącznie po opłaceniu całości ceny – „przedpłata”.
 4. Sprzedający nie realizuje przesyłek płatnych przy odbiorze – „za pobraniem”.
 5. Dostawa realizowana jest niezwłocznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  Czas dostawy na terenie Polski to 1-4 dni roboczych.
  Czas dostawy do innych krajów 3-14 dni roboczych.
 6. Aktualny koszt dostawy dostępny w opcjach przy płatności.
 7. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego „Przelewy24”. Operatorem przelewów oraz kart płatniczych jest PayPro S.A.  Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935, NIP 7792369887.
 8. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego „Paynow”. Operatorem przelewów oraz kart płatniczych jest mBank S.A. ul. Prosta 18, 0-850 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000025237, NIP 5260215088, Regon 301345068.
 9. Przy zamówieniach indywidualnych płatność może być realizowana bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego, po ustaleniu szczegółów transakcji.
 10. Polityka prywatności, Informacja i dostęp do danych osobowych RODO – TUTAJ
REKLAMACJE
 1. Kupujący może złożyć reklamację wobec Sprzedającego pisemnie, w szczególności w przypadku niezgodności towaru z umową bądź wad towaru, dostarczając pismo oraz zakupiony towar osobiście lub pocztą na adres: Jubiler Lenartowicz ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce lub drogą elektroniczną email: sklep@jubilerkielce.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy zakupionego towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć otrzymany produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania.
 4. Gdy wymiana bądź naprawa towaru okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego towaru i wskazaniu rachunku bankowego do przelewu.
 5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą pisemną na adres korespondencyjny Sprzedającego Jubiler Lenartowicz ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce lub elektroniczną na adres email: sklep@jubilerkielce.pl
  wzór formularza odstąpienia od umowy – .doc / .pdf
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej należności za towar na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie do 14 dni.
 4. UWAGA WAŻNE !
  Zwracany przez Kupującego towar powinien być kompletny, bez śladów użytkowania, posiadać metki (plomby zabezpieczające), opakowanie i oryginał dowodu zakupu (paragon).
  Biżuteria posiada metki – plomby z hologramem, które umożliwiają Kupującemu zapoznanie się z towarem, stwierdzenie jego zgodności oraz sprawdzenie rozmiarów.
  ZWRACANA BIŻUTERIA NIE MOŻE MIEĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA. USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB NARUSZENIE PLOMB OZNACZA UŻYTKOWANIE TOWARU PRZEZ KUPUJĄCEGO.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty wykonane na indywidualne zamówienie, zawierające grawer, przerabiane i modyfikowane, skracane, zmniejszane, powiększane, zgodnie z dyspozycją Kupującego).